Claudiu Marian

Claudiu Marian

Cărți de Claudiu Marian

  • Claudiu Marian
    Influenţa sistemelor electorale asupra democraţiei Uniunii Europene
  • Claudiu Marian, Corneliu Nicolescu
    Contemporaneitate şi provocările globalizării