Adrian Liviu Ivan

Adrian Liviu Ivan

Adrian Liviu Ivan este profesor universitar doctor, director al Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană din cadrul Facultăţii de Istorie şi  Filosofie, precum şi directorul Centrului „Altiero Spinelli” pentru Studiul Organizării Europene, Director al Catedrei „Jean Monnet” Guvernanţă şi Politici Europene, Universitatea Babeş-Bolyai şi directorul unor module „Jean Monnet” privind „istoria integrării europene” şi „ securitatea europeană şi minorităţile naţionale şi etnice”. Din 2008 a fost ales Preşedintele Comisiei de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În 2010  devine vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, membră cu drepturi depline în European Community Studies Association  ( ECSA).
Autorul este, de asemenea, iniţiatorul şi fondatorul Studiilor de Securitate la Universitatea Babeş-Bolyai. A frecventat cursuri de Studii Europene la Institutul European al Universităţii din Geneva şi a susţinut cursuri de guvernanţă şi istorie a Uniunii Europene la International University Institute for European Studies, Trieste, Italia.
Adrian Liviu Ivan este conducător de doctorat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene,  membru al Școlii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate a UBB şi membru al Şcolii Doctorale  „Dottorate di ricerca in Storia d’Europa” la Universitatea Sapienta din Roma.
Este, de asemenea,  titular al cursurilor la nivel licenţă, masterat şi doctorat în domenii precum: guvernanţa UE, teoriile integrării europene, minorităţile naţionale în relaţiile internaţionale şi securitate europeană, analiza relaţiilor internaţionale. Începând din 2011, în  calitate de profesor asociat, a predat cursurile de Guvernanţa UE şi teoriile integrării europene la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Cursuri asemănătoare a susţinut la Universităţile din Craiova şi Oradea. Pentru cartea „Stat, majoritate şi minoritate naţională în România”, apărută la editura CA Publishing, i-a fost acordat premiul „Dimitrie Gusti” al Academiei Române, în 2013.

Cărți de Adrian Liviu Ivan

 • Adrian Liviu Ivan
  Statele Unite ale Europei
 • Adrian Liviu Ivan
  Stat, majoritate și minoritate națională în România
 • Adrian Liviu Ivan
  Sub zodia „Statelor Unite ale Europei”
 • Adrian Liviu Ivan
  Ghidul Parlamentului European